Pracovní program na období 2016 – 2017 Horizontu 2020 byl 13. 10. 2015 schválen Evropskou komisí

Jednotlivé výzvy jsou zveřejěnny na Participant Portal a ANLUPA.