Jak podat projekt COST

Poradní orgán COST přijal následující pravidla pro vstup projektů do akcí COST.

Podrobné informace na web stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/jak-podat-projekt-cost.