Plán rovnosti žen a mužů 2021-2024 / Gender Eguality Plan 2021 -2024

Plán rovnosti žen a mužů 2021-2024 (GEP) je kritériem způsobilosti pro všechny veřejné orgány, vysokoškolské instituce a výzkumné organizace zemí EU a přidružených zemí, které se chtějí účastnit programu Horizont Evropa pro výzvy s uzávěrkami v roce 2022 a později. Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací je standardně požadavkem a kritériem pro udělení grantu hodnoceným v rámci kritéria excelence.

Gender Equality Plan 2021 -2024 (GEP)